Wzory fizyczne

1.Fc=m*g – siła ciężkości
2.F=ς*g*r – siła wyporu
3.p=F/s – ciśnienie
4.p=ς*g*h – ciśnienie hydrostatyczne
5.ς=m/v – gęstość ciała
6.G=P=Fc=mg – ciężar ciała na ziemię
Ruch i siła
7.v=Δs/Δt – prędkość w ruchu jedn. prostoliniowym
8.s=v*t – droga w ruchu jedn. prost.
9.a=Δv/Δt=vk-vp/t – przyspieszenie
10.s1*s2*s3=1:3:5 – kolejne odcinki drogi i liczby nieparzyste
11.sI*sII*sIII=t12:t22:t32 – odcinki drogi liczone od początku ruchu
12.s=a*t/2 – droga w ruchu jedn. zmiennym bez prędkości początkowej
13.s=Vot=a*t2/2 – j.w. z prędkością początkową
14.v=wR=2πr/T – prędkość liniowa po okręgu
15.Jeżeli ΣF=o TV=o – I zasada dynamiki
lub v – const
16.F=m*g; a=F/m – II zasada dynamiki
17.FAB=-FBA – III zasada dynamiki
18. p = m*v – pęd
19.Σ F=o to m=const – zasada zachowania pędu
20.m1*v1+m2*v2=(m1+m2)*U – zderzenie niesprężyste
21.M=F*R – moment siły
22.F1*r1=F2*r2 – równowaga na dźwigni dwustronnej
23.Fg=G*m1*m2/r2 – prawo powszechnego ciążenia
24.Fr=m*r2/R – siła dośrodkowa
Praca,moc,energia
25.W=F*s – praca
26.P=W/t – moc
27.Ep=m*g*h – energia potencjalna ciężkości
28.Ew=m*r2/2 – energia kinetyczna
29.Fs=k*x – siła sprężystości
30.W=kx2/2 – en. potencjalna sprężystości
31.E=Ep+Ew=const – prawo zachowania energii mechanicznej
32.f=T/N – współczynnik tarcia
Procesy cieplne
33.ΔEw=W+G –I zasada termodynamiki
34.ΔE=m*c*Δt – ciepło pobrane dla zmiany temp. ciała
35.E1=E2=m1*c1*Δt=m2*c2*Δt – bilans cieplny
36.P=ΔE/m – ciepło topnienia, ciepło parowania
Pole elektryczne
37.I=q/t – natężenie prądu
38.C=q/u – pojemność kondensatora
39.Fc=k*q1*q2/R2 – Prawo Coulombe
40.E=Fc/g=k*q/R2=u/a – natężenie pola elektrycznego
41.elektrycznego=1,6*10-19C – ładunek elektryczny
Prąd elektryczny
42.W=U*I*t=U*g=I2*R*t=v2*t/R – praca prądu elektrycznego
43.P=W/t=U*I – moc prądu
44.1eV=1,6*10-19J – elektronowalt
45.J1=J2+J3 – I prawo Kirchoffa
46.R=U/I=a/s – opór elektryczny
47.I1/I2=R2/R1 – II prawo Kirchoffa
48.Rz=R1+R2+R3+… – opór zastępczy przy łączeniu szeregowym
49.1/Rz=1/R1+1/R2+… – opór zastępczy przy łączeniu równoległym
Pole magnetyczne – prąd indukcyjny
50.F=BJL s,n,Z=Bgv – siła elektrodynamiczna, siła Lorenza
51.B=F/IL – indukcja magnetyczna
52.ε=ΔØ/Δt – siła elektromotoryczna
Optyka
53.kąt α= kąt β – prawo odbicia światła
54.sin αp/sinβz=V1/V2=n21 – prawo załamania światła
55.Z=1/f – zdolność zbierająca soczewki

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>