Rodzaje ładunków elektrycznych

Aby poznać rodzaje ładunków elektrycznych, trzeba wiedzieć, czym one są. Mianowicie ładunek elektryczny jest to właściwość materii przejawiająca się oddziaływaniem elektromagnetycznym, które odbywa się poprzez pole elektromagnetyczne.
Gdy już znamy podstawy możemy rozszerzyć wiedzę o rodzaje ładunków. Istnieją dwa rodzaje ładunków elektrycznych: dodatnie (oznacza się je +q) oraz ujemne (oznaczane –q). Przykładowo szkło elektryzowane przez dotyk lub też indukcję elektryzuje się dodatnio, natomiast np. ebonit elektryzuje się ujemnie. Trzeba przy tym zauważyć, że dwa ciała naelektryzowane takim samym ładunkiem elektrycznym odpychają się, ale naelektryzowane odmiennymi ładunkami przyciągają się. W warunkach domowych możemy przeprowadzić doświadczenie mające na celu potwierdzenie tej zasady;
potrzebować będziemy: dwóch rurek PCV, szklanej laski, nitki, gazety, oraz miejsca, gdzie można zawiesić obie rurki blisko siebie.
1.Zawieś na osobnej nitce rurki PCV.
2.Energicznie potrzyj suchą gazetą lub suknem.
3.Delikatnie zbliżyć je do siebie.
W poprawnie przeprowadzonym eksperymencie rurki powinny się delikatnie odpychać.
Teraz spróbuj zdjąć jedną rurkę i na jej miejsce zawiesić szklaną laseczkę. Powtórz punkt drugi. Gdy zbliżysz rurkę z PCV i szkła do siebie następuje przyciąganie tych dwóch ciał.
Wniosek: dwie rurki z plastiku naładowały się takim samym ładunkiem elektrycznym i nie chciały się przyciągać, rurka z tworzywa sztucznego oraz szklana pałeczka naładowały się ładunkami o odmiennych znakach i zaczęły się wzajemnie przyciągać.
Ładunki zwane jednoimiennymi (np. ujemne z ujemnymi: rurka PCV z rurką PCV) odpychają się, ładunki różnoimienne (dodatnie z ujemnymi: szklana pałka z rurką PCV) – przyciągają się.
Niektóre ciała pod wpływem pocierania gromadzą ładunek elekt. jednego znaku i przyciągają drobne niteczki czy też kawałki papieru.
Podsumowując rozróżniamy dwa rodzaje ładunków elektrycznych: dodatnie +q i ujemne –q. Dwa ładunki jednego znaku odpychają się, lecz dwa znaków odmiennych przyciągają się.

This entry was posted in Prace. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>